فرم عضویت در کلیسای جامع فارسی زبانان

  مشخصات فردی

  نام و نام خانوادگی:

  نام مستعار:

  نام پدر:

  تاریخ تولد:

  وضعیت تاهل:

  مجردمتاهل

  شماره کیملیک/پاسپورت:

  آخرین مدرک تحصیلی:

  مشخصات تماس

  شماره موبایل:

  و آنچه را که در حضور گواهان بسیار از من شنیدی، به مردمان امینی بسپار که از عهدۀ آموزش دیگران نیز برآیند.

  ۲ تيموتائوس۲:۲

  www.222ministries.org

  [email protected]