دعا برای داشتن زندگی پاک و پيروزمند

ای خداوند، ما گناهکارانی هستیم که با خون بره شسته شدیم. ای خداوند، تو ما را دعوت کردی برای زندگی‌ای که پاک و مقدس است.

و دعا می‌کنم که خداوندا، کمک بکنی برادران و خواهران عزیزم را که بتوانند به شایستگی دعوتی که از آنها به‌ عمل آمده، رفتار بکنند، در کمال فروتنی و ملایمت با بردباری و محبت به حضور تو بیایند هر روزه، و از حضور تو قوت و قدرت بگیرند برای زندگی پاک و مقدسی که ارادۀ توست. ای خداوند، در دنیایی زندگی می‌کنیم که گناه‌آلود است. در دنیای سقوط کرده‌ای زندگی می‌کنیم که شیطان، مثل شیر غرّان دارد می‌گردد که یک نفر را پیدا بکند و ببلعد. برای برادر و خواهرم دعا می‌کنم، شاید در گناه است، گناهان فکری، شاید اشتباهات و عملکردهایی که لایق یک ایماندار نیست. خداوندا، دعا می‌کنم که قدرت تو نمایان بشود. خداوندا، تو بزرگتر و قویتر از شیطان هستی. دعا می‌کنم که در نام عیسای مسیح، دوست و برادر یا خواهر جوان عزیز من، در ایمان بایستد، با قدرت در مقابل شیطان بایستد و پیروز بشود. دعا می‌کنم که برادر من، خواهر من، اگر اسیر گناهی است، به حضور تو بیاید، فروتن بشود و توبه بکند و هیچ‌وقت به شیطان این فرصت را ندهد که از این فرصت استفاده کند و او را بکوبد و بگوید، تو لایق نیستی که حتی دعا بکنی یا کتاب‌مقدس را بخوانی! ای خداوند، تو خدای بخشش هستی و تو خدای تبدیل هستی و ایمان دارم که می‌بخشی و تبدیل می‌سازی، اگر ما با فروتنی نزد تو بیاییم. شکرت می‌کنم، ای پدر، آمین.