دعا برای رفع تنهايی

ای خداوند، تو را شکر می‌کنیم برای حضور شیرینت. تو را شکر می‌کنیم برای هویتی که به ما دادی.

ما فرزندان هستیم و تو ما را به فرزندخواندگی پذیرفتی و تو پدر آسمانی ما هستی و برای همین، ما داریم برادران و خواهران در مسیح عیسی. خداوندا، می‌خواهم برای عزیزانی دعا کنم که هنوز برادر و خواهر روحانی‌شان را ملاقات نکرده‌اند و شاید در تنهایی کامل هستند، شاید در شهری هستند که هیچ ایماندار دیگری نیست. ما به‌عنوان ایمانداران، احتیاج داریم به برادر یا خواهر روحانی‌ای که با همدیگر بتوانیم دعا بکنیم، با همدیگر بتوانیم شکرگزاری بکنیم، و خداوندا، با همدیگر بدانیم که می‌توانیم در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری، درخواستهای خودمان را نزد تو بیاوریم و ابراز بکنیم. خداوندا، در اتحاد، قوّت هست، و من دعا می‌کنم برای اتحاد، برای قوت و قدرتی که می‌تواند در زندگی برادر و خواهر عزیزم جاری بشود. مشارکت روحانی نیاز ماست و خداوندا ارادۀ توست، و دعا می‌کنم که نیاز برادران و خواهران عزیزم را که در تنهایی هستند را برطرف بکنی. ای پدر، فرصتهایی ایجاد بکن برای ایمانداران عزیز، برای فرزندان عزیزت که با خواهران و برادران خودشان آشنا بشوند و از تنهایی بیرون بیایند که نتیجه‌اش بشود پرستش گروهی، دعای دسته‌جمعی، چرا که ایمان داریم که همان‌طور که کلام تو می‌گوید، هر جا دو یا سه نفر به اسم تو جمع بشوند، تو در بین آنها حاضر هستی، و حضور مبارک تو نتیجه‌اش شیرینی است، آرامش است، محبت است، بخشش است، اتحاد و قدرت در دعا است. ای خداوند، دعا می‌کنم که این مشارکتها باعث تشویق‌شان بشود، و نتیجه‌اش باعث پیشبرد ملکوت تو در آن شهر بشود. در نام عیسای مسیح، آمین.