دعا برای نجات اعضاء خانوادۀ ايماندارانِ به مسيح

ای خداوند، تو را شکر می‌کنم برای تمام برکاتت، برکات روحانی‌ای که به ما دادی: محبت، شادی، آرامش، خوشیِ روح‌القدس که در عمق وجود ما نهادی.

ولی ای خداوند، در کنار تمام این برکات نیکو، من می‌خواهم دعا بکنم برای برکت خانواده، خانوادۀ جسمانی ما که شاید در ایمان نیستند. برای عزیزانی می‌خواهم دعا بکنم که برای خانواده‌شان بارِ روحانی دارند و شاید خانواده‌شان، پدر، مادر، خواهر، برادر، تو را به‌عنوان خداوند و پادشاه و منجی زندگی‌شان قبول نکرده‌اند. ای خداوند، برای برادرم و خواهرم دعا می‌کنم که در نام عیسای مسیح قوت ببخشی که خسته‌دل نشوند و امیدشان را از دست ندهند، و با ایمان، هر‌روزه، از تو بطلبند نجات خانواده‌شان را. ای خداوند، برکت بسیار عظیمی هست که خانواده با همدیگر تو را بپرستد. و من برای این برکت دعا می‌کنم که در زندگی برادر و خواهر عزیز من که در دعا هست، سرازیر بشود. ای خداوند، دعا می‌کنم که هر چیزی که مانع هست، برداشته بشود. اگر این حملۀ شیطان است، در نام عیسای مسیح ما به ضد شیطان می‌ایستیم و می‌گوییم: “دور شو ای شیطان!” ای خداوند، دعا می‌کنم که از شرایط مختلف استفاده بکنی و با قلوب این عزیزان صحبت بکنی و آنها را آماده بکنی که وقتی که دانۀ کلام کاشته می‌شود، بتواند میوه بیاورد. و خداوندا، می‌دانیم که هیچ امری نزد تو محال نیست، و تو خدای غیرممکن‌ها هستی. پس حتی اگر این امر غیرممکن به نظر می‌رسد، می‌دانیم که برای تو غیرممکن نیست. و دعا می‌کنم برای برادرم و خواهرم که ایمانش را از دست ندهد، و هر روز با استغاثه و دعا، به حضور تو، با شکرگزاری بیاید و از تو بطلبد نجات برادر، خواهرش، پدر و مادرش را. در نام عیسای مسیح می‌طلبم، آمین.