رویدادهای در حال برگزاری

جلسات آنلاین توسط نرم افزار زوم

رویداد های گذشته

جلساتی که به اتمام رسیده است

اگر قصد دارید رویدادهای کلیسای محلی خودتان را در وب سایت کلیسای جامع اطلاع رسانی کنید با ما تماس بگیرید.