متی 24

۱   درحالی‌که عیسی از معبد بزرگ خارج می‌شد، شاگردانش توجّه او را به بناهای معبد بزرگ جلب نمودند.

۲   عیسی به آنها گفت: «آیا این بناها را نمی‌بینید؟ یقین بدانید كه هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلكه همه فرو خواهند ریخت.»

۳   وقتی عیسی در روی كوه زیتون نشسته بود، شاگردانش نزد او آمدند و به طور محرمانه به او گفتند: «به ما بگو، چه زمانی این امور واقع خواهد شد؟ و نشانهٔ آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟»

۴   عیسی جواب داد: «مواظب باشید كه کسی شما را گمراه نسازد.

۵   زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت: “من مسیح هستم.” و بسیاری را گمراه خواهند كرد.

۶   زمانی می‌آید كه شما صدای جنگها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جایهای دور را خواهید شنید. هراسان نشوید، چنین وقایعی باید رخ دهد، امّا پایان كار هنوز نرسیده است.

۷   زیرا ملّتی با ملّت دیگر و دولتی با دولت دیگر جنگ خواهد كرد و قحطی‌ها و زمین لرزه‌ها در همه‌جا پدید خواهد آمد.

۸   اینها همه مثل آغاز درد زایمان است.

۹   «در آن وقت شما را برای شكنجه و كشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان به‌خاطر ایمانی كه به من دارید، از شما متنفّر خواهند بود

۱۰   و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد و یكدیگر را تسلیم دشمن نموده، از هم متنفّر خواهند شد.

۱۱   انبیای دروغین زیادی برخواهند خاست و بسیاری را گمراه خواهند نمود.

۱۲   و شرارت به قدری زیاد می‌شود كه محبّت آدمیان نسبت به یكدیگر سرد خواهد شد.

۱۳   امّا هرکس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت

۱۴   و این مژدهٔ پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای همهٔ ملّتها شهادتی باشد و آنگاه پایان كار فرا می‌رسد.

۱۵   «پس هرگاه آن وحشت عظیمی را كه دانیال نبی از آن سخن گفت در مكان مقدّس ایستاده ببینید (خواننده خوب توجّه كند که منظور این قسمت چیست)

۱۶   کسانی‌که در یهودیه هستند، باید به کوهها بگریزند.

۱۷   اگر کسی روی بام خانه‌ای باشد، نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید

۱۸   و اگر کسی در مزرعه باشد، نباید برای بردن لباس خود به خانه برگردد.

۱۹   آن روزها برای زنهای آبستن و شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود!

۲۰   دعا كنید كه وقت فرار شما در زمستان و یا در روز سبت نباشد،

۲۱   زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد كه از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود.

۲۲   اگر خدا آن روزها را كوتاه نمی‌کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی‌برد. امّا خدا به‌خاطر برگزیدگان خود آن روزها را كوتاه خواهد ساخت.

۲۳   «در آن زمان اگر کسی به شما بگوید “نگاه كن! مسیح اینجا یا آنجاست” آن را باور نكنید.

۲۴   زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد كه به دروغ ادّعا می‌کنند، مسیح یا نبی هستند و نشانه‌ها و عجایب بزرگی انجام خواهند داد به طوری كه اگر ممكن بود، حتّی برگزیدگان خدا را هم گمراه می‌کردند.

۲۵   توجّه كنید، من قبلاً شما را آگاه ساخته‌ام.

۲۶   «اگر به شما بگویند كه او در بیابان است، به آنجا نروید و اگر بگویند كه او درون خانه است، باور نكنید.

۲۷   ظهور پسر انسان مانند ظاهر شدن برق درخشان از آسمان است كه وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن می‌سازد.

۲۸   هرجا لاشه‌ای باشد، لاشخوران در آنجا جمع می‌شوند!

۲۹   «به محض آنكه مصیبت آن روزها به پایان برسد، خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد، ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرتهای آسمانی متزلزل خواهند شد.

۳۰   پس از آن، علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می‌شود و همهٔ ملل عالم سوگواری خواهند كرد و پسر انسان را خواهند دید كه با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می‌آید.

۳۱   شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می‌فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشهٔ جهان و از کرانه‌های فلک جمع كنند.

۳۲   «از درخت انجیر درسی بیاموزید: هر وقت شاخه‌های آن جوانه می‌زنند و برگ می‌آورند، شما می‌دانید كه تابستان نزدیک است.

۳۳   به همان طریق وقتی تمام این چیزها را می‌‌بینید بدانید كه آخر كار نزدیک، بلكه بسیار نزدیک است.

۳۴   بدانید تا تمام این چیزها واقع نشود، مردمان این نسل نخواهند مُرد.

۳۵   آسمان و زمین از بین خواهند رفت، امّا سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت.

۳۶   «هیچ‌کس غیراز پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد، حتّی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن بی‌خبرند.

۳۷   زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود.

۳۸   در روزهای قبل از توفان یعنی تا روزی كه نوح به داخل كشتی رفت، مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند و ازدواج می‌کردند

۳۹   و چیزی نمی‌فهمیدند تا آنكه سیل آمد و همه را از بین برد. ظهور پسر انسان نیز همین‌طور خواهد بود.

۴۰   از دو نفر كه در مزرعه هستند، یكی را می‌برند و دیگری را می‌گذارند

۴۱   و از دو زن كه دستاس می‌کنند یكی را می‌برند و دیگری را می‌گذارند.

۴۲   پس بیدار باشید، زیرا نمی‌دانید در چه روزی مولای شما می‌آید.

۴۳   به‌خاطر داشته باشید: اگر صاحبخانه می‌دانست كه دزد در چه ساعت از شب می‌آید، بیدار می‌ماند و نمی‌گذاشت دزد وارد خانه‌اش بشود.

۴۴   پس شما باید همیشه آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی كه انتظار ندارید خواهد آمد.

۴۵   «كیست آن غلام امین و دانا كه اربابش او را به سرپرستی خادمان خانهٔ خود گمارده باشد تا در وقت مناسب جیرهٔ آنان را بدهد.

۴۶   خوشا به حال آن غلام، اگر وقتی اربابش بر می‌گردد او را در حال انجام وظیفه ببیند.

۴۷   بدانید كه اربابش ادارهٔ تمام مایملک خود را به عهدهٔ او خواهد گذاشت.

۴۸   امّا اگر غلام شریر باشد و بگوید كه، آمدن ارباب من طول خواهد كشید

۴۹   و به اذیّت و آزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود،

۵۰   در روزی كه او انتظار ندارد و در وقتی‌که او نمی‌داند، اربابش خواهد آمدو او را تکه‌تکه كرده، به سرنوشت ریاكاران گرفتار خواهد ساخت در جایی‌که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.

۵۱   و او را تکه‌تکه كرده، به سرنوشت ریاكاران گرفتار خواهد ساخت در جایی‌که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.