جستجو در سرودها

چشمان قلبم را بگشا

Cheshmane Ghalbam Ra Bogsha