جستجو در سرودها

این زمان ملاقات با توست

In zaman Molaghat ba Tost