جستجو در سرودها

ای خداوند روح تو

Ey Khodavand Roohe To