جستجو در سرودها

ای عشق بی ھمتای من

Ey Eshghe BI Hamtaye Man