جستجو در سرودها

به قدس های تو داخل شده ام

Be ghods haye to dakhel shodeh am