جستجو در سرودها

تور ار می پرستم با تمامی قلب

to ra miparastam ba tamamie ghalb