جستجو در سرودها

مست آغوشت شدم پدر

Maste Aghooshat shodam Pedar